Henkilörekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Selosteen laatimispäivä on 31.03.2017.

1. Palveluntarjoaja ja yhteystiedot

Rohtos Oy
PL 12
90501 Oulu
Puhelin: +358 40 5418155 (Marko Mäkinen, Toimitusjohtaja)
Sähköposti: marko.makinen@rohtos.com

2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava

Rohtos Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”)

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Palveluntarjoajan verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin, tilausten toimitukseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennetaan vain hänen itsensä rekisteröimät tiedot. Pankkiyhteystietoja ei tallenneta Palveluntarjoajan järjestelmään. Tiedot ovat salaisia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluntarjoaja rekisteröi Rohtos Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Rekisteröinnin tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Henkilöillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja sähköpostiosoitteeseen info@rohtos.com.

Palveluntarjoaja poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä.

8. Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen

Osallistujilla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely Palveluntarjoajan asiakasviestinnän ja/tai suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tämän voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@rohtos.com.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Palveluntarjoajan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä tietoturvan takaamiseksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.