Kampanjan ja kilpailun säännöt

1. Järjestäjä ja muutokset

 Kampanjan ja kilpailun järjestää Rohtos Oy, Koskitie 31 A 9 , 90500 Oulu (jäljempänä ”Järjestäjä”) yhteistyössä Wallu Valpion kanssa.  

Järjestäjä pidättää oikeudet kampanjan ja sen sääntöjen muutoksiin. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai muun vastaavan tapahtuman johdosta. 

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä, heidän perheenjäseniään ja muiden arvonnan tuottamiseen osallistuneiden tahojen palveluksessa olevia henkilöitä.

 3. Osallistumisaika

 Kampanja alkaa 06.10.2018 ja päättyy 27.10.2018. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat toimittaneet Järjestäjälle heille Facebookissa annetun ohjeistuksen mukaisesti nimensä ja yhteistietonsa (osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti) Järjestäjän toimittaman Suoja-tuotenäytteen toimittamista varten ja julkaisseet osallistumisaikana julkaisseet Stop Kankkunen – nimiseen  Facebook-ryhmään videon, joka noudattaa Järjestäjän antamaa käsikirjoitusta ja on muutoin ohjeistuksen, hyvän tavan ja lainsäädännön mukainen. 

Osallistuminen on ilmaista eikä edellytä ostamista. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

 5. Palkinnot

Kilpailun palkintona on kuusi (6) kappaletta yhden hengen illanviettopaketteja, jotka sisältävät hotelliyön Helsingissä sekä Wallu Valpion isännöimän ravintola-illan.

 Illanvieton päivämäärä julkistetaan sen jälkeen, kun asiasta on oltu voittajiin yhteydessä. 

Palkinnon lopullinen rahallinen arvo täsmentyy palkintoillanvieton päätyttyä.

Palkinnon ei saa luovuttaa toiselle henkilölle eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Voittaja vastaa itse mahdollisista matkakuluista Helsingin keskustaan. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa.

 6. Voittajan valinta

Voittajian valinnan suorittaa Järjestäjän nimeämä itsenäinen raati, valintaperusteena käytetään videon tarjoamaa katsojakokemusta. Valinta suoritetaan 29-30.10.2018 ja voittajille ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä siihen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, jonka voittajat ovat ilmoittaneet Järjestäjälle.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon (1) viikon kuluessa valinnasta, suoritetaan tavoittamattomien henkilöiden osalta uusi valinta. Mikäli voittaja ei kykene käyttämään palkintoaan sovittuna ajankohtana, tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa se voittajan hylkäämiseen.

 6. Kilpailuvideon sisältö ja käyttö

Kilpailuvideo ei saa olla kuvattu sellaisessa yksityisessä tilassa tai muussa paikassa, jonka käyttöön kuvauspaikkana tarvitaan muun kuin kilpailuun osallistuvan lupa.

Kilpailuvideolla ei saa esiintyä sellaisia kilpailuun osallistumattomia henkilöitä, jotka eivät ole antaneet nimenomaista lupaa itsensä kuvaamiseen ja videon käyttöön näissä kampanjasäännöissä kuvatulla tavalla.

Kilpailuvideo ei saa sisältää sopimatonta tai hyvän tavan vastaista kuvamateriaalia. Kilpailuvideo ei saa sisältää materiaalia, joka katsotaan kielletyksi alkoholin markkinoinniksi.

Kilpailuvideo ei saa sisältää sellaista tekijänoikeuden alaista materiaalia, jonka käyttäminen kuuluu jonkun kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien piiriin.

 Kilpailuvideon julkaisija (eli sen Facebook-tilin omistaja, jonka kautta video julkaistaan) sitoutuu siihen, että Järjestäjä saa esittää, julkaista, jakaa ja muokata videota Internetissä ja muualla kampanjan operoinnin ja markkinoinnin yhteydessä.

Järjestäjä sitoutuu siihen, että videota ei käytetä osana maksullista mainontaa.

  7. Järjestäjän, Osallistuja ja Facebookin vastuu

 Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

Facebook toimijana ei osallistu millään tavoin tämän kilpailun järjestämiseen eikä kilpailu liity Facebookiin muutoinkaan millään tavoin. Facebook ei ole millään tavoin vastuussa kilpailusta.